Aleksandra Pujanek

Praca podczas urlopu macierzyńskiego


Podczas urlopu macierzyńskiego kobieta może podjąć pracę, tak u dotychczasowego pracodawcy, jak i u kogoś innego, nie tracąc przy tym prawa do zasiłu macierzyńskiego.

Art. 182(1) §4 Kodeksu Pracy mówi wprost, że pracownica korzystająca z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, może równocześnie świadczyć pracę na rzecz pracodawcy udzielającego w/w urlopu, jednak w wymiarze nie wyższym niż pół etatu. W praktyce oznacza to, że po wykorzystaniu 20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego, matka może wrócić do pracy na nie więcej niż pół etatu. W takim wypadku urlopu udziela się proporcjonalnie na pozostałą część dobowego wymiaru pracy.
Inaczej sprawa ma się w przypadku zawarcia umowy cywilno - prawnej. Kodeks pracy nie reguluje tej kwestii, przyjmuje się więc, że umowę taką można zawrzeć już w czasie podstawowego urlopu macierzyńskiego. Umowę cywilno - prawną można podpisać z dotychczasowym pracodawcą lub zupełnie innym podmiotem.

Pracownik, który łączy dodatkowy urlop macierzyński lub dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu na zasadach określonych w art. 1821 Kodeksu pracy, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, z obu tytułów. Co za tym idzie podlega również ubezpieczeniu chorobowemu i wypadkowemu z tytułu umowy o pracę. O ile pracownica otrzymuje wynagrodzenie co najmniej minimalne należy także naliczyć i odprowadzić składki na Fundusz Pracy. Podstawą do obliczenia składek na FGŚP jest podstawa składek emerytalnych i rentowych z umowy o pracę. Analogiczna sytuacja ma miejsce gdy pracodawcą jest inny podmiot niż ten udzielający urlopu macierzyńskiego.

Zgodnie z art. 9 ust. 1c Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dla osób wykonujących prace agencyjne (np. umowa zlecenie) oraz prowadzących działalność gospodarczą obowiązkowym tytułem ubezpieczeń osoby korzystającej z urlopu macierzyńskiego jest zasiłek macierzyński. Naliczanie składek z pozostałych tytułów jest dobrowolne i zależy tylko i wyłącznie od decyzji pracownika. Za takiego pracownika lub za siebie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) obowiązkowo odprowadzimy jedynie składkę zdrowotną.
Autorka: Aleksandra Pujanek, 20.09.2014r.


POWRÓT